Productos

Potencias

KRYPTON FG 30mm BB35

35mm 30mm 120g

KRYPTON FG 30mm

31.8mm 30mm 120g

KRYPTON HC 40mm

31.8mm 40mm 137g

KRYPTON DH CNC INTEGRADA 10mm

31.8mm 10mm 90g

KRYPTON DH CNC INTEGRADA 25/30mm

31.8mm 25/30mm 99g

KRYPTON DH CNC INTEGRADA 45/50mm BB35

35mm 45/50mm 105g

KRYPTON DH CNC INTEGRADA 45/50mm

31.8mm 45/50mm 105g

HELIUM CARBON ±6°

31.8mm fibra de carbono ±6°

HELIUM CARBON ±17°

31.8mm fibra de carbono ±17°

HELIUM ALLOY ±6°

31.8mm aluminio superligero ±6°

HELIUM ALLOY ±17°

31.8mm aluminio superligero ±17°

SULFUR ±6°

31.8mm alloy ±6°

SULFUR ±17°

31.8mm alloy ±17°

SULFUR ±40°

31.8mm alloy ±40°

SULFUR 0° 30mm

31.8mm 30mm

SULFUR 0° 30mm BB35

35mm 30mm